VR Track turvaa junaliikenteen sujuvuuden Tampereen Kansi ja Areena -projektissa

By Kansiareena.fi | Kansiareena uutiset

huhti 09

Aivan Tampereen rautatieaseman vieressä aloitettiin tänä 2017 syksynä valmistelevat työt eteläisen henkilöratapihan päälle rakennettavalle kannelle, johon on suunnitteilla suuri monitoimiareena, hotelli ja tornitaloja. Lopullinen investointipäätös syntyi 2017 aikana. VR Trackin rooli tässä merkittävässä SRV:n hankkeessa on siirtää ja muuttaa ratarakenteita kannen rakenteiden alapuolella varmistaen siten, että junaliikenteen sujuvuus ja turvallisuus taataan.

Suunnittelu vastannut hyvin rakennusaikatauluun ja muutostarpeisiin

VR Trackin monipuolinen osaaminen rataympäristössä hyödynnetään hankkeessa hyvin. Urakkasopimus kattaa Tampereen ratapihan ylittävän Sorinahteen ylikulkusillan eteläpuolelle sijoittuvan eteläisen kannen vaatimien rata-, sähkörata-, vahvavirta- ja turvalaitetöiden suunnittelun ja toteutuksen mukaan lukien ratapihan pohjoispäässä sijaitsevan Naistenlahden seisontaraiteen muutostyöt.

VR Trackilta tilatut rakennustyöt käynnistyivät syyskuussa ja urakan alustavasti arvioitu valmistumisajankohta on vuoden 2019 lopussa.

Projektipäällikkö Mikko Ylikulju kertoo suunnittelun suurena haasteena olleen rakennustöiden käynnistymisen välittömästi urakkasopimuksen allekirjoituksesta:

– Suunnitelmat ja niiden hyväksyttäminen tilaajan tarkastajilla ovat vaatineet huomattavaa panostusta, jotta rakentajat ovat päässeet toteuttamaan töitä maastossa kireässä aikataulussa. Lisäksi kansirakenteiden suunnitelmamuutokset aiheuttavat nopeitakin muutostarpeita erityisesti sähköratasuunnitelmiin. Toistaiseksi suunnittelu on pystynyt vastaamaan hyvin rakennusaikatauluun ja muutostarpeisiin.

Aikataulussa pysyminen mahdollistaa kansiurakoitsijan töiden etenemisen suunnitellusti talven yli

Ylikulju kertoo rakennustöiden sujuneen Tampereella sovitusti aikataulussa:

– Rakennustöiden aloittaminen sujui ripeästi ja näin rakentajan näkökulmasta lauha syksy on ollut tervetullut. Saimme juuri tälle vuodelle suunnitellut päällysrakenne-, vahvavirta- ja turvalaitetyöt päätökseen ja näiden osalta työt jatkuvat keväällä. Aikataulussa pysyminen taas mahdollistaa kansiurakoitsijan töiden etenemisen suunnitellusti talven yli. Sähköratatöiden osalta työt jatkuvat läpi talven ja tässäkin työn suunnittelu tehdään kansiurakoitsijan töiden aikataulu huomioiden.

Tampereen kansi ja areena hankkeen työmaan sijoittuminen Tampereen keskusta-alueelle on tuonut projektille omat haasteensa, kertoo Ylikulju:

– Työt on toteutettava vilkkaan junaliikenteen ehdoilla pääsääntöisesti yöaikaan sähköratatöiden osalta. Kaikki työt on myös sovitettava yhteen kansiurakoitsijan töiden kanssa, joka tuo melkoisen lisähaasteen töiden toteutukselle. Työskentelemme koko ajan samoilla paikoilla toinen toisemme tiellä, mutta hyvällä ja tiiviillä yhteistyöllä olemme löytäneet molemmille tilan ja ajan töiden toteutukseen.

Kansiareena on perinteisestä poikkeava toteutusmuoto

Syksyllä 2017 solmittu urakkasopimus poikkeaa perinteisistä kiinteähintaisista urakoista. Siihen on haettu elementtejä allianssiurakoiden sopimusmallista. Urakan toteutusmuotona on tavoitehintainen kokonaisurakka, johon on sisällytetty avaintulostavoitteisiin sidottu kannustinmalli. Näin urakkaan sisältyviä riskejä ja mahdollisuuksia jaetaan tilaajan ja urakoitsijan kesken.

Rakentamisen johtaja Jouni Kekäle kuvailee sopimusneuvotteluja:

– Löysimme tilaajan kanssa yhteisen tahtotilan kokeilla perinteisistä poikkeavaa toteutusmuotoa, jossa korostuu tilaajan ja eri urakoitsijoiden välinen yhteistyö. Kyseessä on suunnittelun ja rakentamisen sisältävä, eri tekniikkalajit yhdistävä urakka. Uskon, että tilaajan urakoitsijavalinnan taustalla oli VR Trackin kokemus ja monipuolinen osaaminen.

About the Author

Leave a Comment:

Leave a Comment: